Onam Song poove poli poove lyrics

Poove Polipoove Lyrics പൂവേ പൊലിപൂവേ

പൂവേ പൊലിപൂവേ പൊലി പൊലി പൂവേതുമ്പപ്പൂവേ പൂത്തിടണേനാളേയ്ക്കൊരു വട്ടി പൂ തരണേ ആക്കില ഈക്കില ഇളംപടി പൂക്കിലആയിരമായിരം പൂ തരണേപൂവേ പൊലിപൂവേ പൊലി പൊലി പൂവേ അരിപ്പൂപ്പൂവേ...