Onam 2023

Onam Vannallo Lyrics – Onam Song for Festive Celebrations

ഓണം വന്നല്ലോ ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോകോടിയുടുത്തല്ലോ ഉണ്ണി ചാടിമറിഞ്ഞല്ലോകൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലൊസന്ധ്യ വരും മുൻപേ ഉണ്ണിപന്തു കളിക്കണ്ടേസന്ധ്യ വരും മുൻപേ ഉണ്ണിപന്തു കളിക്കണ്ടേഓണം വന്നല്ലോ ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോകോടിയുടുത്തല്ലോ ഉണ്ണി ചാടിമറിഞ്ഞല്ലോകൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ...