Pushpakaran KV പുഷ്‌പാകാരൻ കെ.വി.

Pushpakaran KV പുഷ്‌പാകാരൻ കെ.വി.

ഒരു കഞ്ചാവു വില്പനക്കാരന്റെ മകൾ – പുഷ്‌പാകാരൻ കെ.വി.

രാക്ഷസ കയ്യുകൾ നീണ്ടു,എന്റെ ഉടലുവരിഞ്ഞു മുറുക്കി.ശ്വാസം മുട്ടി, കണ്ണുകൾ തള്ളി,പിടഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഞാനുംനിലവിളി കേട്ടോരുറ്റവരാട്ടേ,മിഴികൾ പൂട്ടിയിരുന്നു. ഉടലുകലുഴുതു മറിയും നേരം,രക്തം വാർന്ന കിതപ്പിൻ നാദംകേളികൾ അങ്ങിനെ പലരും...