Praayam – Vijayalakshmi പ്രായം – വിജയലക്ഷ്മി

1
Spread the love

Praayam Vijayalakshmi പ്രായം വിജയലക്ഷ്മി Malayalam Poem Lyrics, Poet Vijayalakshmi, Malayalam Poem Praayam written by Vijayalakshmi Lyrics

vijayalakshmi Malayalam Poet

vijayalakshmi Malayalam Poet, vijayalakshmi Poems Lyrics

Spread the love

Malayalam Poem Praayam written by Vijayalakshmi

ഒട്ടുമുറങ്ങാത്ത രാവിലൊന്നിൽ, മര –
ക്കട്ടിലിൽ, ചാരത്തിരിക്കുന്ന കൂരിരുൾ
പെട്ടെന്നു മൌനം വെടിഞ്ഞു,
“ നാമെത്രയായ്
തൊട്ടു നടപ്പൂ , പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ !
ഇത്രയും നാളായൊരിക്കലും തോന്നീല
കൃത്യമായുള്ള വയസ്സു ചോദിക്കുവാൻ.
എത്രയുണ്ടാവും ? ”

കടന്ന വർഷങ്ങൾ തൻ
കയ്പളക്കാനോ ? കടുപ്പമാണെങ്കിലും
ഉറ്റുനോക്കുന്ന കറുപ്പിനോടിങ്ങനെ
ശബ്ദമടക്കിപ്പറഞ്ഞു : “ മുന്നൂ,റൊരു
വർഷത്തിലാറു വയസ്സെന്ന തോതിലേ
വൃദ്ധയായ് , ഞാനുമറിഞ്ഞില്ലിതേവരെ.

യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രളയമോ
വിട്ടുമാറാത്ത പേമാരിയോ വേനലോ
കഷ്ടപ്പെടുത്തീല, കൂട്ടുകാരായില്ല
നഷ്ടങ്ങളാടിപ്പകർന്ന രോഗങ്ങളും.

ഒക്കെയുമുള്ളിൽ – വിമൂകയാം ഭൂമിതൻ
ദു:ഖസഞ്ചാരത്തിലെങ്ങുള്ളു വിശ്രമം?
പച്ചിലക്കാടുദഹിപ്പിച്ചുമുന്നേറു-
മുഗ്രസംഹാരത്തിലെങ്ങുള്ളു സാന്ത്വനം?

അശ്രുപൂണ്ടോരോ ദിനാന്ത്യത്തിലുംകണ്ട-
തസ്തമയച്ചോര ചിന്തുന്ന സൂര്യനെ.
ഉച്ചസ്ഥനായെത്ര നിൽക്കിലും വൈകാതെ
പ്രത്യക്ഷമാകും മരണകാലത്തിനെ,
കാണുവാനാകാത്തൊരാക്കൊലയാളിതൻ
പേരുച്ചരിക്കുവാനെത്താത്ത സാക്ഷിയെ.

കല്ലെറിയാത്ത കാരുണ്യവായ്പിൻ മുഖം
കണ്ടുകണ്ടെല്ലാമകന്നുപോയീടിലും,
പാദാന്തികത്തിൽ സുഗന്ധലേപത്തിന്റെ
ഭാജനം സർവ്വം മറന്നു ചാഞ്ഞീടിലും,
കല്ലറവാതിലിൽ ക്കണ്ണിന്റെ മൂടലിൽ
മിന്നലായ് വന്നുയിർത്തേറ്റൊരാൾ പോകിലും,
അന്ധകാരം വന്നു ചോദിച്ചുനിൽക്കുകിൽ
ച്ചൊല്ലുവനാർദ്രമായത്ര നിശ്ശബ്ദമായ് ,
ഉറ്റുനോക്കുന്ന നിതാന്തസ്നേഹത്തോടൊ-
രുത്തരം: നേരാണെനിക്കു മുന്നൂറാണു
കൃത്യമായുള്ള വയസ്സു, വർഷങ്ങൾ തൻ
കയ്പളന്നല്ലോ! കടുപ്പമാണെങ്കിലും.

വാളുകൾ വായ്ത്തല മിന്നി, തിളങ്ങുന്ന
പ്രാവുകളെപ്പോൽ പ്പറന്നുപോകും വഴി
തപ്പിത്തടഞ്ഞേ നടക്കയാൽ, ഈ വിധം
വൃദ്ധയായ്, ഞാനതറിഞ്ഞില്ലിതേവരെ!

English Summary: Praayam is a Malayalam Poem written by poet Vijayalakshmi

Praayam Poem written by poet Vijayalakshmi
Ottumurangatha raavilonnil, mara-
kkattilil, chaarathirikkunna koorirul
pettannu mounam vedinju

More poems of poet Vijayalakshmi വിജയലക്ഷ്മിയുടെ മറ്റു കവിതകൾ

Vijayalakshmi Poet

About Malayalam Poet Vijayalakshmi: Malayalam poet Vijayalakshmi is from Kerala in southern India. She has published a lot of Malayalam poetry. She served on the Kerala Sahitya Akademi‘s Executive Committee and General Council. She has also held a number of other positions within the Academy, including membership on its advisory board and leadership of its publication committee. The Samastha Kerala Sahitya Parishad appointed her as vice president as well.

Many of Vijayalakshmi’s poetry aim to promote gender equality and challenge the stereotypes of women. As a continuation of the feminism of the Malayalam poet Balamani Amma, literary critic M. Leelavathy praises the idea of feminism in Vijayalakshmi.

1 thought on “Praayam – Vijayalakshmi പ്രായം – വിജയലക്ഷ്മി

 1. (കവിത)*ഭ്രാന്താലയം*
                      ………………..

  നന്മകൾ വറ്റി വരണ്ടകാലം
  തിന്മകൾ മുറ്റി വളരുംകാലം
  ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി നിൻചൊടിയിൽ  കൊതിപ്പൂ
  നനുത്ത കുളിരിൻ്റെ-
  യൊരു നോട്ടവുമിന്നു ഞാൻ
  നിന്റെ മിഴികളിൽ ചോദിപ്പൂ.!

  കപടസഞ്ചാര വാതിലുകളിന്ന്
  വഴിക്കണ്ണുമായി തുറന്നിരിപ്പൂ
  വിലപേശിയൊരധികാരക്കണ്ണികൾ
  മർത്യൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ
  പെരുവഴി ചമച്ചും ചിരിപ്പൂ!

  ഒരു കോടിപുണ്യാത്മാക്കൾ
  പിറന്ന മണ്ണിവിടെയുമാണല്ലോ
  ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ
  ബലികൊടുത്ത മഹാത്മാക്കൾ
  ഇവിടെ പിറന്നവരുമാണല്ലോ!

  എങ്കിലു മിന്നുമവനിയിൽ
  ഒഴുകുന്നു ചോരപ്പുഴകൾ
  പകമൂത്ത നിന്റെ കൺകളി-
  ലറിവിൻ്റെ ഒരു തിരിവെട്ടവുമിനി
  ആരു പകരേണ്ടതുമല്ലോ..

  പശിയെടുത്തലയുമൊരു
  ചോര വർഗ്ഗത്തെ
  കണ്ടിടാതെയിന്നുംനീ
  പട്ടുമെത്തവിരിക്കുന്നുവല്ലോ
  ചുട്ടകോഴിയുംവീഞ്ഞു-
  മുണ്ടാർത്തുചിരിച്ചും
  നോട്ടു കെട്ടിനുള്ളിൽനിന്റെ
  കാമക്കൊതിയും വട്ടമിട്ടു
  പറക്കുന്നുവല്ലോ.

  ഇനിയാര് തീർക്കും നിന്റെ
  അറംപറ്റിയോരനീതിക്കുമേൽ
  നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ
  ആരു ഭരിക്കേണ്ടതുമിനി
  നേരിന്റെ മേൽക്കോയ്മ വാഴ്ച്ചകൾ.

  അന്യനവർ നമ്മേ  കളിപറഞ്ഞു ചിരിപ്പൂ
  ഇതു ഭ്രാന്താലയം,ഇതുവെറും ഭ്രാന്താലയം.!
               
                            ********
                           പ്രദീപ് തൃപ്പരപ്പ്.

Leave a Reply