അലയൊതുങ്ങിയ

Alayothungiya – Madhavikutty അലയൊതുങ്ങിയ – മാധവിക്കുട്ടി

Alayothungiya By Madhavikutty അലയൊതുങ്ങിയ കടല്‍ക്കരയില്‍സന്ധ്യാ പറവകള്‍ മറഞ്ഞ വേളയില്‍കനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുട്ടില്‍ ഏകനായ്അങ്ങു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍..യുഗത്തില്‍ ഏകസാക്ഷിയായ്മൌനം വ്രതമാക്കി മാറ്റിയോനേ.. അകലെയകലെ നിന്നൊഴുകിഎന്റെ കണ്ണുനീര്‍ ചോലകള്‍ആ കാലടികളെ...