Uppu

Uppu – ONV Kurup ഉപ്പ് – ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

Uppu poem written by ONV Kurup പ്ലാവില കോട്ടിയ കുമ്പിളില്‍തുമ്പതന്‍ പൂവുപോലിത്തിരിഉപ്പു തരിയെടുത്ത്ആവിപാറുന്ന പൊടിയരികഞ്ഞിയില്‍ തൂവിപതുക്കെ പറയുന്നു മുത്തശ്ശി ഉപ്പു ചേര്‍ത്താലെ രുചിയുള്ളൂകഞ്ഞിയിലുപ്പുതരി വീണലിഞ്ഞ്മറഞ്ഞുപോം മട്ടിലെന്നുണ്ണിനിന്‍...