മലയാളം കവിതകൾ

Pavam Manava Hridhayam-Sugathakumari പാവം മാനവ ഹൃദയം -സുഗതകുമാരി

Malayalam Poem Pavam Manava Hrithayam Written by Sugathakumari പാവം മാനവഹൃദയം ഇരുളിൻ കാരാഗാരം - മെല്ലെ വലിച്ചുതുറന്നു പുറത്തുള്ളഴകിൻ പരമോത്സവമൊരു നോക്കാൽ കണ്ടു കുളിർക്കുന്നു......

Kozhipank-Satchidanandan കോഴിപങ്ക് -സച്ചിദാനന്ദൻ

Malayalam Poem Kzhipank Written By Satchidanandan. എൻറെ കോഴിയെ നിങ്ങൾ പകുത്തോളിൻ പക്ഷേ കൂര്‍മ്പൻ കൊക്കെനിക്ക് തരിൻ എൻറെ കോഴിയെ നിങ്ങൾ പകുത്തോളിൻ പക്ഷേ ചെമ്പിൻ...

Chakkala-Kadammanitta ചക്കാല – കടമ്മനിട്ട

Malayalam Poem Chakkala Written By Kadammanitta അങ്ങേലെ മൂപ്പീന്നു ചത്തോടീ നമ്മളും പോയൊന്നറിയേണ്ടേ? ചാക്കാല ചൊല്ലുവാൻ വന്നവനു കാപ്പിയും കാശും കൊടുത്തോടീ? കാര്യങ്ങളെന്തൊക്കെയായാലും നാലുപേർ കൂടുന്ന...