Sreekumaran Thampi Songs

Ponnin Chinga Theru Vannoo Lyrics പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തേരുവന്നൂ

പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തേരുവന്നൂപൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍ ആ.. ആ..പൊന്നിന്‍ ചിങ്ങത്തേരുവന്നൂപൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍പൊന്നോണപ്പാട്ടുകള്‍ പാടാംപൂനുള്ളാം പൂവണി വെയ്ക്കാംപൊന്നൂഞ്ഞാലാടിടാം സഖിമാരേ ആ.. ആ..പൊന്നൂഞ്ഞാലാടിടാം സഖിമാരേപോരൂ പോരൂ പോരൂ സഖിമാരേ (പൊന്നിന്‍) ഉത്രാടചന്ദ്രികയൊരു പട്ടു വിരിച്ചുഅത്തപ്പൂ കുന്നു...

Poovanipponnum Chingam Lyrics പൂവണിപ്പൊന്നും ചിങ്ങം

പൂവണിപ്പൊന്നും ചിങ്ങം വിരുന്നു വന്നുപൂമകളേ നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ പൂത്തുലഞ്ഞുകാറ്റിലാടും തെങ്ങോലകള്‍ കളി പറഞ്ഞുകളി വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളെള്‍ ചുണ്ടില്‍ വിരിഞ്ഞു(പൂവണി…) ഓമനയാം പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനുദിച്ചുയരുംഓമലാളിൻ പൂമുഖത്തിന്‍ തിരുമുറ്റത്ത്പുണ്യമലര്‍പ്പുഞ്ചിരിയാം പൂക്കളം കണ്ടുഎന്നിലെ പൊന്നോണത്തുമ്പി പറന്നുയര്‍ന്നു(പൂവണി…)...