മനോഹരം – Mr. T

0
Spread the love

മനോഹരം – Mr. T Malayalam Kavithakal Lyrics, Manoharam Poem, Manoharam Kavitha Lyrics, Malayalam poems with Lyrics,

Manoharam-malayalam-poem-lyrics

Manoharam-malayalam-poem-lyrics

Spread the love

Email to the writer - Mr.T

സുന്ദര രൂപം… സുന്ദര രാഗം…
നിൻ മിഴിയിണയിലെ ചഞ്ചല ഭാവം
കനകമണിഞ്ഞൊരീ നിൻ – കവിളിണയിൽ
അല തല്ലുമിന്നൊരീ മധു മന്ദഹാസം..

മല്ലിക മണക്കും നിൻ കാർക്കൂന്തലിഴയിൽ
ഒഴുകുമിന്നെൻ പ്രേമം ധാരായെപ്പോലെ
പ്രേമിനീ… ഞാൻ കാത്തിരിപ്പൂ ഈ ജന്മം
നിന്നിലലിയാൻ… നിന്നിലണയാൻ…

Malayalam Poem Manoharam Lyrics

Leave a Reply