malayalam poem

മനോഹരം – Mr. T

സുന്ദര രൂപം... സുന്ദര രാഗം...നിൻ മിഴിയിണയിലെ ചഞ്ചല ഭാവംകനകമണിഞ്ഞൊരീ നിൻ - കവിളിണയിൽഅല തല്ലുമിന്നൊരീ മധു മന്ദഹാസം.. മല്ലിക മണക്കും നിൻ കാർക്കൂന്തലിഴയിൽഒഴുകുമിന്നെൻ പ്രേമം ധാരായെപ്പോലെപ്രേമിനീ... ഞാൻ...

ഓർമ്മകൾ – Mr. T

എന്നിലെ എന്നെ തേടിയ നേരംനിദ്രയില്ലാ നേരത്തുമീഞാൻ കണ്ടത് കനവോകാണാ തീരാമോ... അതിരില്ലാ കിനാവുകൾമിഴിയേത്താ വരമ്പുകൾവാടാത്ത പൂവുപോൽമധു മുഖരിതമീ ഓർമ്മകൾ Malayalam Poem Ormakal (memories) by Mr....

തടാക ഗീതം – ഒരു അതിജീവന ഗീതം P. KRISHNA KUMAR

ഇതു ജലത്താൽ എഴുതിയസുന്ദര കാവ്യ ശിൽപംഒരു മനോഹര തടാകത്തിൻഉന്മേഷ കാവ്യഗീതംഇത് അതിജീവനത്തിൻരോമാഞ്ച ഗാഥ നശ്വര ഭൂമിയിലെനശ്വര ജീവനുകളിൽഅനശ്വര ചിത്രത്തിൻരേഖകൾ രചിക്കുന്നുനമ്മുടെ വിശാല ജല സുന്ദരി ചുടല കളങ്ങൾ...

Samayam – Robiya Reji സമയം

നീയില്ലാതെ ഒരു അർത്ഥവുമില്ലനീയില്ലാതെ ഒരാനർതാവുമില്ലനിയര് എന്നൊരു നിശ്ചയമിലിനിപോകെണ്ട പാതയിൽ നിശ്ചയമായി ഞൻനിന്ന് പുലമ്പുന്നു നിർവ്രതിയോടെകാലം അറിയുന്ന സത്യവും നിയെകാലം തേചിച്ച കർമവും നിയെനിന്നോളംമിലൊരു വാക്കുകൾ ചൊല്ലുവാൻ നിന്നാൽ...

Sree Vidyadhirajan – Mylachal K Vijayakumaran Nair ശ്രീവിദ്യാധിരാജൻ

നവോദ്ധാനകാലത്തെ വിജ്ഞാനദീപമേവിദ്യാധിരാജാ പ്രണാമമെൻ ധന്യതേ.സർഗ്ഗ ചൈതന്യത്തിൽ നിത്യപ്രവാഹമേസത്യസങ്കല്പത്തിൽ തത്വപ്രകാശമേ. അജ്ഞാനതിമിരം നശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെവിജ്ഞാനദീപമായ് തീർന്നിതല്ലോ ഭവാൻ .നവോദ്ധാന സൂര്യപ്രഭ വീശിനില്ക്കുന്നവിദ്യാധിരാജനാം പരമഭട്ടാരക .. നൈസർഗ്ഗശക്തിയാൽയോഗസ്പുടം ചെയ്തസിദ്ധകലാനിധിക്കെൻ പ്രണാമo.മങ്ങാതെ...

Sudheera – Sathish Kalathil സുധീര – സതീഷ് കളത്തിൽ

സുധീര…സാഹിതീ നിറവുകളുടെ ഉറവ! ആകാശത്തിലെ ചെരാതുകളിൽനിന്നുംആകാശചാരികൾ കൊളുത്തിവിട്ടഅവനിയിലെ നിറദീപം;ആജീവനാന്തം പ്രണയസമീര;സ്നേഹസ്പർശങ്ങളുടെ നീലക്കടമ്പ്;സ്നേഹപ്രയാണങ്ങളുടെ സഹയാത്രിക. ചോലമരങ്ങളില്ലാത്ത വഴിത്താരകളിൽചോർന്നുപോയിരുന്ന ബാല്യത്തിലുംഏകാന്ത വിവശമായ കൗമാരത്തിലുംഏകമായവൾ പൊരുതികൊണ്ടിരുന്നു. മൺതരിമുതൽ മഹാകാശംവരെ,മായക്കണ്ണുള്ള  അവളിൽ ആന്ദോളനം...

Adarunnadeeswathwam – Ashraf Kalathode അടരുന്നധീശത്വം – അഷ്‌റഫ് കാളത്തോട്  

വാർത്തിങ്കളേ നിന്റെ തൂവെളിച്ചംവീണു മഴകണ്ണുകളിൽ ഹരിതം ജനിക്കുന്നുപകുതി മാഞ്ഞമഴവില്ലിനെ തഴുകിപ്രതീക്ഷാരശ്മികളെത്തുന്നുസ്വപ്നസുഷുപ്തിയിൽ നിന്നുണരാതേജീവിതസ്വപനം കണ്ടു തീർക്കുവാൻമഞ്ഞലകളിൽ മുങ്ങിയൊരനുഭൂതിനിറയുന്ന മയിൽ പീലികൾമെയ്‌നീളെ പുണരുവാൻമിഴികളിൽ നൃത്തമിട്ടുനിറയുവാൻകരളിനാശ്വാസം പകരുമാ-പകലുകൾപതിവായി വന്നു ഭ്രമിപ്പിക്കുവാൻചിറകിലൊതുക്കുന്ന തായ്കോഴിഅടയിരുന്നെപ്പോഴോവിരിയുന്നപൊടികുഞ്ഞുങ്ങളാകുവാൻഹൃദയത്തിലൊരിടം...

Orikkal Koodi – Divya Supin ഒരിക്കല്‍ കൂടി – ദിവ്യ സുബിൻ

പുലർമഞ്ഞു ചുംബിക്കുംപൂവിൻ നെറുകിലൊരുമുത്തമേകിടാൻ കൊതിച്ചിടുംഅഴകെഴും ശലഭമായി മാറിടാം. പൂന്തേൻ മെല്ലെ നുകർന്നുപരാഗണത്തിൻ നാളതിൽസ്നേഹത്തിന്നീണങ്ങൾമൂളിനടക്കും മധുപനായിടാം. പച്ചപ്പട്ടുടുത്ത തൊടിയിൽ,കുസൃതിക്കാറ്റിൻ കൈകൾതട്ടി, നാണത്തിൽ കൂമ്പിടുംതൊട്ടാവാടിയായി തീർന്നിടാം. വാനിലെ അമ്പിളിക്കിണ്ണത്തിൽനറുവെണ്ണയുണ്ണുമോരുണ്ണിയായി,ഇനിയും അമ്മതൻ...

Uragajeevi Faraz KP ഉരഗജീവി മുഹമ്മദ് ഫാറസ് കെ.പി

മറന്ന് പോയതല്ലമറന്നു കളഞ്ഞതാണ്..ചിന്താമുകുളങ്ങളുടെ നിഘണ്ടുവിൽ'അരണബുദ്ധി'യുണ്ടായതിപ്രകാരം.നിറംമാറിയതു തന്നെ,കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ മഴയത്ത്നനഞ്ഞില്ലങ്കിലല്ലേഅത്ഭുതമുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ..ചിന്തയിൽ വന്ന സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക്നാഗവിഷത്തേക്കാൾ വീര്യമുണ്ട്ശരിയായിരിക്കാം..മച്ചിൽ പല്ലി ചിലച്ചുകഴിഞ്ഞു.സന്ദേഹത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽസ്വന്തത്തെ ആത്മഹൂതി നടത്തിയതാണ്കാപട്യത്തിന്റെ കഷായംസ്വയം കുടിച്ചൊടുങ്ങിയതാണ്.. മുഹമ്മദ് ഫാറസ് കെ.പി വല്ലപ്പുഴ...

Aksharathettu – Sinan TK അക്ഷരത്തെറ്റ് – സിനൻ ടി.കെ.

പിഴച്ച് പെറ്റ പുത്രന്റെജീവിതoവഴി തെറ്റി വന്ന പഥികളുടെകൈ പിഴവായിരുന്നു …ആർക്കോ പറ്റിയഅക്ഷരത്തെറ്റുകൾക്ക്അവൻ ജീവിച്ചുതീർക്കുന്നു……കനലെരിയുന്ന ജീവിതത്തിൽഅടുപ്പിൽ കനലില്ലായിരുന്നു….ചിമ്മിനി വിളക്കിന്റെനേർത്ത വെളിച്ചത്തിൽഅവൾ ജീവിതoതുന്നിക്കൂട്ടി ….നൈമേഷിക നേരത്തെആനന്ദത്തിന്ആവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെവിലയായിരുന്നു. English Summary:...