Member Posts

Member Posts

Sree Vidyadhirajan – Mylachal K Vijayakumaran Nair ശ്രീവിദ്യാധിരാജൻ

നവോദ്ധാനകാലത്തെ വിജ്ഞാനദീപമേവിദ്യാധിരാജാ പ്രണാമമെൻ ധന്യതേ.സർഗ്ഗ ചൈതന്യത്തിൽ നിത്യപ്രവാഹമേസത്യസങ്കല്പത്തിൽ തത്വപ്രകാശമേ. അജ്ഞാനതിമിരം നശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെവിജ്ഞാനദീപമായ് തീർന്നിതല്ലോ ഭവാൻ .നവോദ്ധാന സൂര്യപ്രഭ വീശിനില്ക്കുന്നവിദ്യാധിരാജനാം പരമഭട്ടാരക .. നൈസർഗ്ഗശക്തിയാൽയോഗസ്പുടം ചെയ്തസിദ്ധകലാനിധിക്കെൻ പ്രണാമo.മങ്ങാതെ...

Akakkadalukal – Sathish Kalathil അകക്കടലുകൾ – സതീഷ് കളത്തിൽ

ഓരോ മനുഷ്യരുംഓരോ അകക്കടലുകളാണ്.അവഗണനയുടെ,അവിശ്വാസത്തിൻറെ,ആത്മരോക്ഷത്തിൻറെ,ആത്മനിന്ദയുടെ,പകയുടെ,പ്രണയത്തിൻറെ,പ്രതീക്ഷയുടെ,പശ്ചാത്താപത്തിൻറെ,അങ്ങനെ… അങ്ങനെ…അനേകങ്ങളുടെപര്യായങ്ങളാണ്; നാനാർത്ഥങ്ങളാണ്;പ്രതിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രതിബിംബങ്ങളാണ്. പല മനുഷ്യരുംപല പല കഥകളാണ്;കവിതകളാണ്; പ്രബന്ധങ്ങളാണ്;കാറ്റെത്തി നോക്കാത്ത തീനാമ്പുകളാണ്;ജീവിച്ചിരിക്കെ ജീവനില്ലാത്തജീവിതങ്ങളാണ്;പിന്നെയും, കൊതിച്ചുക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നപാഴ്ശ്രമങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രകളാണ്! English Summary: Akakkadalukal is...

Sudheera – Sathish Kalathil സുധീര – സതീഷ് കളത്തിൽ

സുധീര…സാഹിതീ നിറവുകളുടെ ഉറവ! ആകാശത്തിലെ ചെരാതുകളിൽനിന്നുംആകാശചാരികൾ കൊളുത്തിവിട്ടഅവനിയിലെ നിറദീപം;ആജീവനാന്തം പ്രണയസമീര;സ്നേഹസ്പർശങ്ങളുടെ നീലക്കടമ്പ്;സ്നേഹപ്രയാണങ്ങളുടെ സഹയാത്രിക. ചോലമരങ്ങളില്ലാത്ത വഴിത്താരകളിൽചോർന്നുപോയിരുന്ന ബാല്യത്തിലുംഏകാന്ത വിവശമായ കൗമാരത്തിലുംഏകമായവൾ പൊരുതികൊണ്ടിരുന്നു. മൺതരിമുതൽ മഹാകാശംവരെ,മായക്കണ്ണുള്ള  അവളിൽ ആന്ദോളനം...

Vazhiyil Vanibhamo – Sathish Kalathil വഴിയിൽ വാണിഭമോ? – സതീഷ് കളത്തിൽ

പഞ്ഞകർക്കടകം മാഞ്ഞോണത്തിനുപഞ്ഞം പോക്കാമെന്നു നിരീച്ചവരന്നുനിരത്തോരങ്ങളങ്ങിങ്ങായിരിപ്പുറച്ചുനിരനിരയായ്, ഗണ്ഡാന്തം പിറന്നോർ; 'വഴിയിൽ വാണിഭമോ?' യെന്നു ശേവുകക്കാരൻ;വഴിയില്ലങ്ങത്തേ, ഒഴി വയറുകളെന്നു വാണിഭക്കാർ.വഴിയോരത്തു വാണിഭം വിധിയല്ലെന്നു രാജശാസനം;വലതുകാൽ വീശാൻ തുടങ്ങി ശേവുകക്കാരൻ.മരവയർ കാളിയാലും...

Pachappu – Sayyid Haneef പച്ചപ്പ്

കൺ മുന്നിൽ നിന്നു കൺ കുളിരായിമാറുംഹൃത്തടത്തിനുള്ളിൽ നിഷ ഭരികുന്നതായിരിക്കുംഅത്കൊണ്ട് സൂര്യനുദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്ഹരിതം പകർന്നു മാനം തൊടുന്നോരുംപരന്നു കിടന്ന് പച്ച പകരുന്നോരുമാണ്നിശയിറക്കാൻ കാത്തുനില്പായി കാണുന്ന നേരംപടവെട്ടുമവര് ഈ ഹൃത്തടമാകെ...

Novu – Muhammed Jalal നോവ് – മുഹമ്മദ് ജലാൽ.എ

വിതുമ്പാന്‍ ഒരുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന കാര്‍മേഘംവിതുമ്പിക്കഴിഞ്ഞാലോ ശാന്ത മേഘം വാനം കറുക്കുമ്പോള്‍ ഇരുട്ടാവും പിന്നെവാനം തെളിയുമ്പോള്‍ ദീപം പരക്കും ഇതുപോലെയാണു മര്‍ത്ത്യന്റെ മനവുംമാലുകള്‍ മനത്തില്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ മര്‍ത്ത്യന്‍...

നോവ് – Anjal Joseph

ആഴിയിൽ പിടയുന്നജീവന്റെ ഓർമകളിൽഉരുക്കുന്ന അമ്മതൻനോവാലെയോ… ഒരു നേരംഅകതാരിൽ എരിയുന്നതീ പോലെഓർമയിൽ ഇടനെഞ്ച്അഴിയുന്നുവോ… ഏകനായ്മൂകമാം പാതയിൽനാം എന്നുംഉരുക്കുന്ന മാനസംതേടുന്നുവോ …. നീ എന്നിൽഅലിയുന്ന നോവായ്ഉതിരുബോൾനെഞ്ചകംപൂപോൽഉതിർക്കുന്നുവോ ….

Sakhi – Robiya Reji സഖി – റോബിയ റെജി

നീയാരെന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നീയെന്റെ ജീവനാം പാതിയല്ലെ നീയല്ലാതൊരു ലോകമില്ലെനിക്കെ —ന്നാലും മെന്നിൽ നി പടർന്നു നിൻ പാതിയായയോരംഎന്നേ നിനിന്നിൽ നിന്നും അടർത്തിയതെന്തീനു നീ  വ്രണം പൂണ്ടൊരു ദാഹംഅറിവില്ലാത്ത ദേഹം…ഇണച്ചേരത്തോര കർമ്മംഇനിയില്ല...

Verpaadu – Santhosh Ilappupara വേർപാട് – സന്തോഷ് ഇളപ്പുപാറ

ചൊല്ലുവാനൊന്നുമില്ലിന്നു നിൻവേർപാടിലുള്ളു പിടഞ്ഞിടുമ്പോൾ.അത്രമേൽ ജീവിതചക്രത്തിലൊട്ടി നീ-യെൻ നിഴലായൊപ്പം നടന്നതല്ലേ! തമ്മിൽ പരിഭവമുണ്ടേറെയെങ്കിലുംതമ്മിൽ പിരിഞ്ഞില്ല നമ്മളിന്നോളം.ഒരുകുഞ്ഞു വേദന നിന്നിലോ,യെന്നിലോ,നാലുമിഴി നനച്ചിരുന്നില്ലേയെന്നും. മരണവക്ത്രത്തിന്റെ വേദനപോലെയീവേർപാട് നമ്മളിലിനിന്നു പ്രിയ സഖേ!എങ്കിലും കാലം...

Ezhuthu Maranna Kavi – Santhosh Ilappupara എഴുത്ത് മറന്ന കവി – സന്തോഷ്‌ ഇളപ്പുപാറ

അക്ഷരങ്ങൾ മറക്കുന്നു,വാക്കുകളും മുറിയുന്നു.അക്ഷമനായിരിപ്പു ഞാൻഇക്ഷിതിയിലോ മൂഢനായ്! ബന്ധുരമാം സ്നേഹവായ്പിൽബന്ധനസ്ഥനാണു പാരിൽ.വെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിവില്ലഈ സംസാരമുരുളുമ്പോൾ. ഗാന്ധാരിതുല്യമെന്നുടെകണ്ണുകളും കെട്ടി,യെന്റെകൈകളിൽ കൈത്തളയിട്ടുപാവയാക്കിചമച്ചവർ. കണ്ടതൊന്നും ചൊല്ലവേണ്ട.കേട്ടതോ കുറിക്കവേണ്ട.കരളുനൊന്താൽപോലുമിന്ന്കരുണ വേണ്ടെന്നുചൊല്ലി. പേരിൽ ഞാനും കവിയല്ലോ!പേ...